بخش شبکه

به عنوان مهندس شبکه و امنیت شبکه، چرا پایتون یاد بگیرم!؟

به عنوان مهندس شبکه  و امنیت شبکه، چرا پایتون یاد بگیرم!؟

چرا به‌عنوان یک مهندس شبکه باید پایتون یاد بگیرم، شرکت همین الان هم کلی برنامه‌نویس داره! دیگه نیازی به مهندس شبکه با دانش برنامه‌نویسی نداره! همه کارهام رو بدون پایتون هم انجام میدم، ارزش‌ افزوده ای برای من نداره! واقعیت این هست که سرعت رشد شبکه‌ها و سرویس‌ها و  اهمیت فزاینده دردسترس بودن سرویس‌های امروزی و از طرفی عدم رشد تعداد نیرو در واحدهای فناوری اطلاعات متناسب با فشار کاری، دلیلی بر وجود استرس بیش از گذشته شده. نگهداری شبکه و کارهای روزمره خودش تمام یا اکثر وقت تیم رو می‌گیره و توسعه شبکه و بازطراحی بعضی وقت‌ها جایی تو...