نینجا یا دزد دریایی؟! (Penetration Test vs. Red Team Assessment)

نینجا یا دزد دریایی؟! (Penetration Test vs. Red Team Assessment)

  بزارید قبل از اینکه جلوتر بریم یک سوال از شما بپرسم: تو جنگ بین نینجا و دزد دریایی کدوم یک برنده هستند؟! نینجا یا دزد دریایی! انتخاب شما کدومه؟ برای اینکه انتخاب کنیم اول باید ببینیم اینها چه ویژگی و نقطه ضعفی دارند تا انتخاب ما هوشمندانه بشه، برای همین اول نقاط ضعف و قوت این ها رو بررسی کنیم   دزد دریایی: نقاط قوت: قدرت،  بی رحم درحمله، قدرتمند در گرفتن غنیمت، اسلحه های دور برد نقاط ضعف: پر سرو صدا ،  همیشه مست!، بی احتیاط   نینجا: نقاط قوت: سرعت، بی سر و صدا ، همیشه در...