کنترل های حساس امنیت شبکه های کامپیوتری

کنترل های حساس امنیت شبکه های کامپیوتری

حداقل کنترل های حساس امنیت شبکه، که یک سازمان باید پیاده سازی کرده باشد: این سری از مقالات برداشت های آزاد و جمع و جور شده و یا گاهی گسترده تر شده من از SANS 566 هست، نکات جالبی مخصوصا از نظر فلسفی از این دوره یاد گرفتم، توصیه میکنم این دوره رو یک نگاهی بهش داشته باشید. حملات سایبری هر روز گسترده تر و پیچیده تر میشند! پس پیاده سازی پدافند هم در برابر اونها هر روزه سخت تر و با چالش های جدی تری همراه خواهد بود. سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی هر روزه در حال...