درباره ما

با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات تقریبا اکثر مردم با مفاهیم اولیه شبکه آشنا هستند. در زندگی روزمره همه ما با شبکه های کامپیوتری و انتقال اطلاعات در گیر هستیم و نبود آنها خللی عظیم در کارهای روزمره ما ایجاد خواهد کرد، شاید همین 15 سال پیش بود که برای انتقال مقداری پول به حسابی در شهر دیگر ناگذیر از استفاده از حواله تلفنی! بودیم اما در حال حاضر دنیای شبکه ها کیفیت زندگی ما را عوض کرده است.
البته پیشرفت تکنولوژی همراه با پیچیدگی های کاربرد چیزیست که خود گاهی ترسناک میشود ، حتی گاهی اوقات فکر کردن به مفاهیمی مثل اینترنت اشیاء و عمق نفوزی که بازیگران بزرگ شبکه ها برای ما ترسیم کرده اند فرا تر از خیال خواهد بود.
نکته :عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل میکند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متصل میشوند. البته پیش از آن کوین کلی در کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکهها (۱۹۹۸) موضوع نودهای کوچک هوشمند (مانند سنسور باز و بسته بودن درب) که به شبکه جهانی اینترنت وصل میباشند را مطرح نمود.

اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه «اینترنت اشیاء» فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکههای ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میگردد.
البته این گستردگی مخاطراتی نیز به همراه خواهد داشت ، هدف از تشکیل این سایت آموزش و معرفی تکنولوژی های شبکه و امنیت شبکه به تمام دوستداران شبکه می باشد.

  • علیرضا عربیان
  • 310 views
  • ۲۰ دی ۹۴